Bestemmingsplan procedure en start verkoop

maandag 06 januari 2020

Om in verkoop te kunnen met de woningen in Nieuw Rein is één van de belangrijkste voorwaarden een vastgesteld bestemmingsplan.

Hierin worden de gebruiks- en de bouwmogelijkheden voor een gebied vastgesteld. Vervolgens wordt het stedenbouwkundig ontwerp getoetst met het bestemmingsplan, deze moet voldoen aan de eisten uit het bestemmingsplan.

De voorbereidingen met de gemeente en belanghebbenden zijn in een afrondende fase, waardoor er begin 2020 gestart kan worden met de bestemmingsplanprocedure.

De verwachting nu is dat de verkoop start in het voorjaar van 2020.

Terug naar overzicht