Bouwrijp maken van de locatie gestart

dinsdag 08 december 2020

U heeft het misschien al gezien. Er is al veel gaande op locatie. Civiele aannemer Van Wijk is al volop bezig om Nieuw Rein bouwrijp te maken.

Afgelopen september is de civiele aannemer gestart met het bouwrijp maken van het terrein, wat in eerste instantie bestaat uit saneringswerkzaamheden. In november is de aannemer begonnen met het voorbelasten van de locatie door zand op het toekomstig openbaar gebied te plaatsen.

De werkzaamheden van komend jaar beginnen met het aanbrengen van een tijdelijke duiker voor de aansluiting van de Hoogeveensche Vaart en de Oude Rijn. De beschoeiing en de damwanden nabij de haven en de kreek worden in het voorjaar aangebracht, waarna de aannemer in de maanden daarna het zand van de voorbelasting verwijderd en rioleringen en nutsvoorzieningen aanlegt. Als alles volgens planning verloopt zijn de bouwrijp werkzaamheden van de eerste fase van Nieuw Rein in juni 2021 gereed. We hebben de gehele planning in een schema weergegeven. Die ziet u op de omwonenden pagina.

Terug naar overzicht