Bouwrijp werkzaamheden op locatie

dinsdag 24 augustus 2021

Er is voor de bouwvak nog veel op locatie gebeurd. 

De nutspartijen hebben de werkzaamheden rondom kabels en leidingen afgerond, aannemer Van Wijk heeft de beschoeiing langs de kreek (t.h.v. de bouwnummers 317 t/m 322) geplaatst en de provincie heeft de stalen damwanden vervangen aan de Oude Rijn. Aansluitend kon Van Wijk het zand van de laatste voorbelasting van fase 2 aanbrengen. Na de bouwvak worden de tijdelijke bouwwegen aangelegd en daarmee beschikken wij over een bouwrijp terrein voor fase 1.

Na het aanleggen van de bouwwegen wordt gestart met de bouwrijpwerkzaamheden van Nieuw Rein fase 2. Wanneer Van Wijk hiermee start hangt af van hoe goed de voorbelasting zijn werk doet. Al met al is er weer veel gebeurd en is er veel aanstaande.

Terug naar overzicht