Informatie over Nieuw Rein

Wilma Wonen en Heembouw werken samen aan Nieuw Rein

Nieuw Rein is een ontwikkeling van samenwerkingsverband Wilma Wonen en Heembouw.

Wilma Wonen is gevestigd in Utrecht en realiseert door het hele land woningbouwprojecten met een eigen signatuur. Hoogwaardige projecten die aansluiten op de wensen van bewoners en op hun omgeving. Voor meer informatie over Wilma Wonen kunt u terecht op de website: wilmawonen.nl

Heembouw is gevestigd in Roelofarendsveen en ontwikkelt en realiseert woningbouwprojecten waarbij het realiseren van een ideale woonomgeving voor de bewoners steeds het uitgangspunt is. Voor meer informatie over Heembouw kunt u terecht op de website: heembouw.nl

Karakter van het plan

In 2017 kocht Wilma Wonen samen met Heembouw de fabriekslocatie van Avery Dennison aan de Oude Rijn (voorheen Fassonfabriek) met als doel deze locatie te herontwikkelen van zware industrie naar gasloze en duurzame woningbouw.

In het plan van Wilma Wonen en Heembouw maakt de aaneengesloten ‘wand’ van loodsen van het industrieterrein plaats voor ‘Nieuw Rein’, een nieuwe buurt met een open karakter, vlak langs het water van de Oude Rijn. In het plan zijn 87 koopwoningen en 15 sociale huurwoningen opgenomen, komt er een haventje en een open plek met veel groen.

Aansluiten op de buurt

Nieuw Rein sluit straks goed aan op het stratenplan van het bestaande Groenendijk zodat er een natuurlijke, open verbinding ontstaat tussen de beide gebieden en de zichtlijnen vanuit Groenendijk richting de rivier worden hersteld.

Via een verbindende groenstrook, waar straks gespeeld en ontmoet kan worden, wordt Groenendijk direct verbonden met een nieuw wandelpad over de kade langs de Oude Rijn, zodat ook alle inwoners van Groenendijk van de ligging aan het water kunnen profiteren.

De nieuwe haven in Nieuw Rein sluit op haar beurt aan op de bestaande Hoogeveensche Vaart, zodat deze optisch weer een natuurlijk verloop krijgt tot aan de rivier.

Door de nieuwe zichtlijnen die vanaf de Rijndijk tot over de rivier vallen en met de nieuwe kade langs het water, wordt de Oude Rijn weer zichtbaar en toegankelijk vanuit Groenendijk. Zo speelt het water van de Oude Rijn weer haar eigen rol in de buurt.

Procedures Ruimtelijke Ordening

De route naar de realisatie van een woningbouwproject is wettelijk vastgelegd en wij ontwikkelen Nieuw Rein op basis van de regels en voorwaarden die daaruit voortvloeien. Zo zijn er voor Nieuw Rein een gewijzigd bestemmingsplan en een omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) nodig voordat er gebouwd kan worden. Dit zijn procedures waarbinnen een uitgebreide reeks stappen wordt doorlopen en procesafspraken worden gemaakt. Hieronder ziet u hoe het ontwikkelproces eruit ziet en wat u nog kunt verwachten. Klik hier voor de afbeelding in een groter formaat.

 

Stand van zaken

Eind 2018 is het stedenbouwkundig plan van Nieuw Rein vastgelegd met het sluiten van een overeenkomst met de gemeente Alphen aan den Rijn. Het plan is begin 2018 vanuit Wilma en Heembouw, in samenwerking met de gemeente Alphen aan den Rijn, tijdens een informatieavond aan de omwonenden gepresenteerd en erg positief ontvangen.

Het ontwerp bestemmingsplan heeft tot mei 2020 ter inzage gelegen. Ten aanzien van het ontwerp bestemmingsplan zijn er enkele zienswijzen ontvangen die de gemeente zorgvuldig heeft behandeld en beantwoord. Na behandeling en beantwoording heeft het college van Burgemeesters en Wethouders akkoord gegeven op het bestemmingsplan.

Het bestemmingsplan op 10 december vastgesteld door de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn. Het plan heeft zes weken ter inzage gelegen en is in februari 2021 onherroepelijk geworden. De verkoop van Nieuw Rein fase 1 is op 8 april 2021 gestart.

De aanvraag van de omgevingsvergunning is in december 2020 ingediend en deze is in februari 2021 afgegeven. Deze vergunning ligt nog één keer 6 weken bij de gemeente ter inzage, waarna het naar alle waarschijnlijkheid in april 2021 een onherroepelijke status krijgt.

Werkzaamheden op de locatie

Momenteel wordt er nog niet gebouwd aan Nieuw Rein. Civiele aannemer Van Wijk is in september 2020 gestart met het bouwrijp maken van het bouwterrein. Deze werkzaamheden bestaan uit sanering van de locatie, het aanbrengen van een zandpakket en het aanbrengen van de nodige infrastructuur zoals riolering, nutsleidingen en bouwwegen. Als alles volgens planning verloopt zijn de bouwrijp werkzaamheden van de eerste fase van Nieuw Rein in juni 2021 gereed. Uiteraard probeert iedereen de overlast die deze werkzaamheden met zich mee kan brengen tot een minimum te beperken.

Fasering

De verkoop en de bouw van Nieuw Rein vindt in twee fases plaats. De eerste fase bestaat uit het westelijk deel (tot en met de haven). Fase 2 bestaat uit het oostelijk deel. Rechts van de haven tot aan Pleyn 68.

Contact met Wilma Wonen en Heembouw

Heeft u als omwonende of belanghebbende in Nieuw Rein vragen aan ons als ontwikkelaar? Neem dan contact met ons op. We proberen u zo spoedig mogelijk van dienst te zijn.